GS Experience Center | Wat wij doen

Wat wij doen

Digitalisering en het effect hiervan binnen de metaalindustrie is niet altijd eenvoudig te omschrijven.

Smart Industry (Industry 4.0) creëert nieuwe kansen in de waardeketen. Doorlooptijden kunnen worden verkort en er kan
efficiënter gewerkt worden. De transformatie naar digitalisering is niet altijd tastbaar en de consequenties van digitalisering
zijn ook niet altijd even duidelijk.

GS Experience Center
Met ons Experience Center willen wij de (metaal)industrie laten zien hoe deze kloof verkleind kan worden, door op een zichtbare manier de mogelijkheden en resultaten van digitalisering zichtbaar te maken.

Ervaar zelf hoe de transformatie van digitalisering in de praktijk mogelijk gemaakt kan worden.

GS Experience Center
Het GS Experience Center is een samenwerking tussen Trumpf, Axoom en GS Metaal. Meer weten over deze verschillende bedrijven en de samenwerking? Kijk dan op de pagina ‘wie wij zijn

<terug